Drukuj

 

Od jesieni 2020 r. nasza Gmina, wspólnie z samorządem powiatowym oraz pozostałymi gminami naszego regionu uczestniczy w projekcie pilotażowym „Centrum Wsparcia Doradczego”, którego organizatorem jest Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej we współpracy ze Związkiem Miast Polskich. Celem projektu jest zwiększenie poziomu współpracy samorządów lokalnych, poprzez realizację partnerskich projektów rozwojowych. Ich efektem będzie poprawa jakości usług publicznych oraz możliwość aplikowania o fundusze europejskie i rządowe w kolejnych latach.

Podstawę tych działań stanowić będzie Strategia Terytorialna Partnerstwa Sieradzkie+, którą samorządy lokalne przygotowały we współpracy z ekspertami Związku Miast Polskich. Dokument ten określa najistotniejsze kierunki rozwoju całego obszaru Partnerstwa, jak również wskazuje konkretne propozycje działań, których podjęcie pozwoli na poprawę poziomu życia mieszkańców. Projekt Strategii jest efektem wielomiesięcznych prac diagnostycznych, warsztatowych i analitycznych, a także konsultacji z lokalnymi liderami rozwoju oraz zarządzającymi samorządami lokalnymi. Przed jego ostatecznym zatwierdzeniem chcemy, by także mieszkańcy naszej Gminy mieli możliwość zapoznania się z tym projektem oraz zgłoszenia swoich uwag i propozycji. Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do lektury projektu Strategii, do pobrania  poniżej oraz zgłaszania swoich przemyśleń do dn. 24 września 2021 pod adresem e-mail sekretariat@goszczanow.com

Do pobrania:

Strategia