• A
  • A
  • A
Gmina Goszczanów przystąpiła do opracowania  Programu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Goszczanów oraz inwentaryzacji tych wyrobów.


Realizacja zadania przebiegać będzie w następujących etapach:
1.     Przeprowadzenie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Goszczanów.
2.     Opracowanie projektu „Programu usuwania i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest na terenie Gminy Goszczanów”.
3.     Wprowadzenie danych z inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Goszczanów do Bazy Azbestowej Ministerstwa Gospodarki jako narzędzia do gromadzenia i przetwarzania informacji uzyskanych z inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest.

 
Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Goszczanów zostanie przeprowadzona w systemie spisu z natury. Dla każdego gospodarstwa, posesji, instytucji użytku publicznego, zakładu pracy zostanie opracowana informacja o wyrobach zawierających azbest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. Nr 8 poz. 31),
W informacji dotyczącej wyrobów zawierających azbest w obrębie jednego gospodarstwa podana będzie ogólna suma wyrobów, a także ilość wyrobów zawierających azbest z podziałem na każdy rodzaj budynku znajdującego się w obrębie posesji.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami obiekty na których występuje azbest  zostaną podzielone na następujące kategorie:
1.     Obiekty zawierające azbest będące we władaniu Gminy Goszczanów
2.     Obiekty zawierające azbest z podziałem na budynki mieszkalne i gospodarcze
3.     Obiekty zawierające azbest należące do firm i przedsiębiorstw oraz innych instytucji na terenie Gminy Goszczanów.
 
 Projekt Programu usuwania i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest na terenie Gminy Goszczanów , zgodnie z  przepisami zostanie przesłany do:
a.     Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi
b.     Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi
c.     Państwowego Wojewódzkiego Inspektoratu Sanitarnego w Łodzi
Uzyskanie opinii od wymienionych instytucji pozwoli na dalsze prace związane z opracowaniem programu .
Planowany termin przesłania dokumentów do zaopiniowania to koniec lipca 2014 roku
Programu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Goszczanów oraz inwentaryzacji tych wyrobów jest realizowany na mocy Porozumienia pomiędzy Ministerstwem Gospodarki a Gminą Goszczanów. W wyniku Porozumienia Gmina pozyskała dofinansowanie na realizację zadania.
Wartość całkowita zadania – 14 760,00,00 złotych
Wartość celowej dotacji z Ministerstwa Gospodarki –  14 000,00 złotych
Udział Gminy Goszczanów -  60,00 złotych.
 
Strony WWW CMS | Pozycjonowanie | Agencja Interaktywna Poznań | Webster-Studio
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014
Urząd Gminy Goszczanów
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.