• A
  • A
  • A
W roku 2014 przypada setna rocznica Legionów Polskich powołanych na początku
I wojny światowej.
W październiku 1914 roku na terenie województwa łódzkiego walczyły z wojskami
rosyjskimi II batalion 1 Pułku Piechoty Legionów Polskich (lppLP) i szwadron ułanów
Władysława Beliny - Prażmowskiego podlegające bezpośrednio Józefowi Piłsudskiemu.

W wielu miejscowościach naszego województwa utworzono wówczas punkty
werbunkowe do lppLP, komisariaty Polskiej Organizacji Narodowej (będące pierwszymi od
upadku Powstania Styczniowego zalążkami administracji przyszłego państwa polskiego).
Sformowano również kilka legionowych pododdziałów uzupełniających, m.in. w Łodzi,
Piotrkowie Trybunalskim i w Radomsku. W następnych miesiącach i latach I wojny
światowej ich tradycje kontynuowały ogniwa Polskiej Organizacji Wojskowej oraz
przedstawicielstwa Departamentu Wojskowego Naczelnego Komitetu Narodowego,
Komendy Legionów Polskich i Komendy Grupy Legionów Polskich działające na terenie
obecnego województwa łódzkiego.
Byli legioniści uczestniczyli w 1918 roku w rozbrajaniu Niemców i Austriaków w
regionie łódzkim i w walkach o granice Polski. Odegrali ważną rolę w II Rzeczypospolitej,
w wojnie obronnej 1939 r. i w walce z okupantami. Po zakończeniu II wojny światowej,
mimo licznych prześladowań, byli rezerwuarem tradycji niepodległościowych.
Działalność żołnierzy Legionów i ich wkład w walkę o niepodległość popularyzuje
obecnie Związek Legionistów Polskich i Ich Rodzin (ZLPilR).
Dlatego Zarząd Główny Związku Legionistów Polskich i Ich Rodzin
wystąpił do władz wojewódzkich z inicjatywą zorganizowania we wrześniu i
październiku 2014 roku uroczystych obchodów STULECIA TRADYCJI
LEGIONOWYCH W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM.
Projekt programu obchodów uzyskał aprobatę pani Jolanty Chełmińskiej — Wojewody
Łódzkiego, pana Witolda Stępnia - Marszałka Województwa Łódzkiego i pana Jana
Kamińskiego - Łódzkiego Kuratora Oświaty. Przy Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim został
utworzony zespół do przygotowania tych obchodów, w skład którego wchodzą
przedstawiciele różnych instytucji i organizacji społecznych oraz nauczyciele historii.
W związku *z powyższym zwracamy się z prośbą do Pań i Panów Starostów,
Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów w województwie łódzkim o spopularyzowanie
obchodów stulecia tradycji legionowych w województwie łódzkim oraz o zainspirowanie
jednostek samorządowych, instytucji i współpracujących organizacji społecznych w
następującym zakresie:
- utworzenia powiatowych, miejskich i gminnych zespołów do spraw obchodów stulecia
tradycji legionowych;
- zorganizowania:
* okolicznościowych wystaw w Urzędzie, w bibliotekach i w szkołach,
* festynów legionowych lub pikników militarnych (z udziałem przedstawicieli
oddziałów i instytucji Wojska Polskiego),
* spotkań z członkami ZLPilR,
* rajdów lub wycieczek szlakami:
- walk 1 ppLP (w powiecie łowickim, łęczyckim, kutnowskim, poddębickim
i sieradzkim),
- działań szwadronu ułanów Władysława Beliny - Prażmowskiego (w gminie
Ozorków),
- oddziałów III Brygady LP (formowanych w gminach Rozprza, Wola
Krzysztoporska i Dobryszyce),
- instytucji legionowej służby zdrowia (w Kamieńsku, Gomunicach
i Dobryszycach),
- instytucji i pododdziałów legionowych (w Łodzi i Radomsku).
* wykonania i uroczystego odsłonięcia tablic upamiętniających:
- legionistów pochowanych na cmentarzach w Łodzi i w Piotrkowie
Trybunalskim,
- walki i działalność legionistów w rejonie Łowicza, Łęczycy i w gminie
Ozorków,
- formowanie oddziałów legionowych w gminach Rozprza, Dobryszyce
i Wola Krzysztoporska (w 1915 roku),
- działalność instytucji i pododdziałów legionowych w Radomsku.
- wpisania planowanych wydatków na powyższe przedsięwzięcia do planów budżetu
powiatu, miasta i gmin na 2014 rok.
Ze swej strony Zarząd Główny Związku Legionistów Polskich i Ich Rodzin deklaruje
dla tych przedsięwzięć następujące wsparcie merytoryczne:
- udział członków ZLPilR w tych przedsięwzięciach,
- przekazanie wszystkim bibliotekom publicznym i szkolnym w województwie
łódzkim pó jednym egzemplarzu książki pt. „Tradycje legionowe w regionie
łódzkim 1914 - 2014” przygotowanej przez dr. Tadeusza Zbigniewa Bogaleckiego
(będzie wydana w 2014 jako materiał konferencji popularnonaukowej
pod honorowym patronatem Łódzkiego Kuratora Oświaty),
- dr Tadeusz Zbigniew Bogalecki - doradca naukowy ZLPilR jest też nauczycielem -
konsultantem ds. historii regionalnej Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia
Nauczycieli w Łodzi. Dlatego proponujemy aby nauczyciele historii, którzy będą
działać w zespołach ds. obchodów stulecia tradycji legionowych uczestniczyli w
bezpłatnym kursie liderów historii regionalnej kierowanym przez dr Bogaleckiego.
Program kursu zakończonego w maju 2013 r. znajduje się na stronie internetowej
WODN w Łodzi www.wodn.lodz.pl w zakładce "Edukacja dla Bezpieczeństwa i
Historia Regionalna” (program kursu w roku szkolnym 2013/2014 będzie podobny).
Jego uczestnicy będą mogli przygotować na zakończenie kursu prezentacje .
multimedialne związane z obchodami tradycji niepodległościowych w powiecie,
mieście, gminie.
Możliwe będą również indywidualne konsultacje w powyższej sprawie
z dr Tadeuszem Z. Bogaleckim - tel. 515 063 986.

Strony WWW CMS | Pozycjonowanie | Agencja Interaktywna Poznań | Webster-Studio
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014
Urząd Gminy Goszczanów
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.