Drukuj

 

Lokalna Grupa Działania Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R. informuje iż przewiduje nabory wniosków w styczniu 2020 roku:

 

W związku z planowanymi naborami w dniu 3 grudnia 2019 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Goszczanowie od godziny 11.00 do 13.00 odbędzie się dyżur pracownika LGD.

Celem dyżuru jest wsparcie podmiotów i osób fizycznych realizujących projekty finansowane ze środków PROW na lata 2014-2020 oraz potencjalnych wnioskodawców
w zakresie możliwości ubiegania się o wsparcie oraz przygotowania dokumentów aplikacyjnych.