• A
  • A
  • A

obraz 2021 07 21 080307

Gmina Goszczanów realizuje przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 114405E Gawłowice - Wacławów  współfinansowane ze Środków:

Funduszu Dróg Samorządowych Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Długość drogi 1566,5; szerokość jezdni  5 m pobocza 0,75m

Całkowita wartość przedsięwzięcia  1 361 221,00 złotych  

Wysokość dofinansowania z FDS   965 082,00 złotych

Wysokość dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 91 633,00 złotych

Wykonywana droga gminna stanowi ważny ciąg komunikacyjny łączący jednostki osadnicze gminy z siecią dróg gminnych i powiatowych.

Podniesie bezpieczeństwo użytkowników ruchu  na drodze.  Poprawi dostępność komunikacyjną mieszkańców gminy Goszczanów; usprawni połączenia komunikacyjne związane z zaopatrzeniem w surowce do produkcji, jak również odbiór produktów od producentów rolnych zapewniając niezbędne minimum dla rozwoju obszaru wiejskiego.

 


Tablica Poprężniki

 

Gmina Goszczanów zrealizowała przedsięwzięcie  pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 114412E w Poprężnikach”.

DOFINIANSOWANIE ZE ŚRODKÓW:

RZĄDOWEGO  FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG w kwocie 381 967,00 złotych

RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH w kwocie 91 633,00 złotych

Długość przebudowanej  drogi  -  869,00 m

Szerokość jezdni 5,00 m;   pobocza 0,75 m

Droga łączy  się z drogami powiatowymi  nr 1744E i 1745E

Jezdnia o nawierzchni bitumicznej na podbudowie z tłucznia łamanego, pobocza  gruntowe, zjazdy do działek zabudowanych z kostki brukowej.

Droga podniesie bezpieczeństwo użytkowników ruchu  na drodze.  

Droga otwiera duże możliwości rozwoju wsi. Umożliwia dostęp do terenów inwestorom zewnętrznym. Wpłynie na poprawę aktywności sektora usług, ułatwi rozwój pozarolniczych sektorów gospodarki.

Droga poprawi dostępność komunikacyjną mieszkańców gminy Goszczanów; usprawni połączenia komunikacyjne gminy z Powiatem i Województwem. 

 

Strony WWW CMS | Pozycjonowanie | Agencja Interaktywna Poznań | Webster-Studio
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014
Urząd Gminy Goszczanów
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.