Drukuj


Gmina Goszczanów uzyskała dofinansowanie na realizację projektu pt.: „Zapewnienie dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z terenu Gminy Goszczanów” w ramach Działania 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG) na lata 2007-13. Celem projektu jest zmniejszenie ryzyka wystąpienia zjawiska wykluczenia cyfrowego wśród mieszkańców Gminy Goszczanów, poprzez zapewnienie dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem  cyfrowym.